Çarşamba , 6 Aralık 2023

TÜRK KALECİ


Yeni tip ko-rona te-şhisiyle te-davi gören eski futbolcu Rüştü Reçber’in a-teşinin ko-ntrol altına alındığı öğrenildi. Eşi Işıl Reçber, “Vi-rüs doğrudan ak-ciğerlere i-nmiş. Nefes d-arlığı çektiği için do-ktorlar tarafından hemen mü-dahele edildi. Hala yo-ğun bakımda” dedi.

Rüştü Reçber yo-ğun ba-kıma alındı
Yeni tip k-orona t-eşhisiyle te-davi gören eski futbolcu Rüştü Reçber’in sağlık durumuyla ilgili olarak yeni bir açıklama geldi.

Asist Analiz’in ulaştığı Işıl Reçber, e-şinin a-teşinin kontrol altına alındığı belirterek şu açıklamayı yaptı:
“Rüştü, şu an y-oğun ba-kımda ve te-davisi devam ediyor. A-teşi ko-ntrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok a-ni gelişti. V-irüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes da-rlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen mü-dahale edildi. Hala y-oğun ba-ımda. Te-davisine devam ediliyor.”

Sonraki Haber

Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara depremi açıklaması!

Prof. Dr. Naci Görür’den Marmara depremi açıklaması! Ünlü Jeolog ve Prof. Dr. Naci Görür, Marmara …