Onu Bu Hale Getiren Sapkınlık Neydi!
Perşembe , 11 Ağustos 2022
Anasayfa » Genel » Onu Bu Hale Getiren Sapkınlık Neydi!

Onu Bu Hale Getiren Sapkınlık Neydi!

Öyle yaşadılar ki, sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Onların yaptıklarının bazılarını günümüzde rahatça yapar olduk. Peki ama geçici dünya için bunları biz neden yapıyoruz!
Başına gelen şey, günümüzle kıyaslayarak dikkatlice okuyunuz. Bu sapkınlık bizde varmı, karşılaştıralım!
Kuranda ve islamiyette olaylar bir ibret olsun diye sunulmaktadır, ama bizler maalesef ibret almamakta ısrarlıyız, bunun sebebini okuduğunuzda daha net anlayacaksınız.
Bakın neden bu hale geldiler?Yaşayan kavimlerde öyle ibretlik yaşamlar var ki!
Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. -Tevbe Suresi,70
Hz. Adem’den sonra insan nesli çoğalmış, bunlar yeryüzünde bir çok yeri imar etmişler ancak dinden uzaklaşarak putlara tapmaya başlamışlardır. Allah insanlara Nuh’u peygamber olarak göndermiş; ancak insanlar onun öğütlerini dinlememişler, hatta onu alaya almışlardır. Hz.Nuh kavminin iman etmesinden ümidini kesince onların helak olmalarını istedi.SULARIN ALTINDA KALAN NUH AS. KAVMİ
“İsyanları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar” -Nuh Suresi,25
Bu olaydan sonra Allah da ona bir gemi yapmasını emretti ve bu gemiye inanan insanlarla birlikte her hayvandan birer tane çift almasını emretti.
Aldıktan sonra büyük bir tufanla sular her tarafı kapladı. Bu helaktan sadece bir avuç inanan insan ve gemideki hayvanlar kurtulabildi.AD KAVMİNİN HELAKI NASIL OLDU
“Âd kavmi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamış, “Bizden daha güçlü kim var?” demişlerdi. Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın onlardan daha güçlü olduğunu görmediler mi? Onlar bizim âyetlerimizi inkâr ediyorlardı” -Fussilet Suresi, 15
Daha sonra Yemen bölgesinde yaşamakta olan Ad kavmine Allah peygamber olarak Hud Peygamberi göndermişti. Ad kavmi, o dönemde bir çok nimetlere donatılmış, çok görkemli binalar inşa etmişlerdi.
Hud Peygamber, zulümde ve Allah’a isyanda ısrar eden kavmine, mucizeler göstermiş ve onları Allah’ın birliğine inanmaya çağırmıştı. Ancak ona kulak vermemeleri ve şirkte ısrar etmeleri sebebiyle şiddetli bir rüzgar ile helak oldular.
SEMUD KAVMİNİ DE HZ. SALİHE ZULMETMİŞTİ PEKİ NASIL
Andolsun biz, “Allah’a kulluk edin” diye (uyarması için) Semûd kavmine, kardeşleri Salih’i peygamber olarak göndermiştik. Bir de ne görsün, onlar birbiriyle çekişen iki grup olmuşlar.”
-NemlSuresi, 45Ad kavminin helakınden sonra Hicr bölgesinde Semud kavmi yaşamıştır. Semud kavmi zengin bir topluluktur, dağları ve taşları oyarak ihtişamlı evler inşa etmişler, yazlık ve kışlık konaklar yapmışlardır. Bolluk ve refah içerisinde yaşamışlar, uzun ömürlü bir hayat sürmüşlerdir. Zamanla diğer kavimlerin hatasına düşerek Allah’a isyan ettiler ve yeryüzünde bozgunculuğa başladılar. Allah onlara Salih’i peygamber olarak gönderdi.Hz.Salih, onları Allah’a imana, ibadete ve itaate çağırdı. Mucizeler gösterdi, öğütler verdi. Ancak kavmi onu dinlemediği gibi yalanladı. Kendilerine mucize olarak verilen ve sakın dokunmayın denilen dişi deveyi öldürdüler. Bunun üzerine Hz.Salih ve iman edenler dışında Semud kavmi şiddetli bir gök gürültüsüyle helak edildi.
SAPKIN İLİŞKİLERİNİN KURBANI OLAN LUT KAVMİ
Lûtu da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o kavmine şöyle demişti: ‘Göz göre göre o çirkin işi mi yapıyorsunuz?. Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi varıyorsunuz? Doğrusu siz ne yaptığını bilmez bir toplumsunuz”
-Neml Suresi 54-55
Lut, Filistin yakınında bulunan Sedom kavmine peygamber gönderilmiştir. Bu kavim, Allah’ın indirdiği dinden sapmış, inkâr ve isyan yolunu tercih etmiş bir kavimdi. Kadınları bırakıp erkeklere yönelmişler.Lut peygamber, cinsel sapkınlık içinde olan kavmini doğru yola davet etti. Kendilerine yapılan daveti kabul etmemeleri üzerine helake edildiler.
FİRAVUN’UN KORKUNÇ SONU NASIL OLDU
“Bunun üzerine Mûsâ’ya, ‘asan ile denize vur’ diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Ötekileri de oraya yaklaştırdık. Mûsâ’yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra ötekileri suda boğduk” -Şuara Suresi, 63
Eskiden Mısır krallarına verilen genel bir isim olan Firavunlar İsrail Oğullarını esir muamelesi yaparak ağır işlerde çalıştırmışlardı. Bir yanda firavunların diğer yanda Mısır’ın yerlisi putperest Kıptilerin kendilerine yükledikleri ağır işlerden bıkan İsrail oğulları eski ata yurtları Kenan diyarına gitmek istiyorlardı. Ancak Firavundan kurtulup bir türlü bu amaçlarına ulaşamıyorlardı.Firavuna bir kâhin, İsrail oğullarından bir çocuğun doğarak saltanatını yıkacağını söyleyince, Firavun, İsrail oğullarından doğan erkek çocuklarını öldürmeye başlamış, böyle bir zamanda Musa peygamber dünyaya gelmişti. Kur’an’a göre Musa peygamber mucizevi şekilde Firavun’un elinden kurtulmuş hatta onun sarayında annesinin kucağında büyümüş, Firavunu ve Kıptileri tek Allah inancına çağırmış, ancak imana gelmeyen Firavun ilahlık taslamıştı ve, neticede askerleriyle birlikte denizde helak edilmiştir!

Sonraki Haber

ÜNLÜ SANATÇI KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURDU

* Sağ göğsümde kanserli hücre tespit edildi. Korkmayın ben çok iyiyim. Sürekli paylaşım istiyorsunuz ama …