ÜNLÜ SARKICI YENİDEN K-NSERE YAKALANDI - Part 3
Pazar , 13 Haziran 2021
Anasayfa » FOTO GALERİ » ÜNLÜ SARKICI YENİDEN K-NSERE YAKALANDI

ÜNLÜ SARKICI YENİDEN K-NSERE YAKALANDI

TA/TİL İÇİN GİTTİĞİ BODRUM’DA SA/ĞLIK SO/RUNLARI YAŞADI
Pa/ndemi ne/deniyle uygulanan kı/sıtlamaların ka/lkmasını fı/rsat bi/len Gülay, ta/til için Bodrum’daki kız kardeşi Nilüfer Sezer’in yanına gitti. Gülay, burada sa/ğlık so/runları ya/şayınca Milas Devlet Hastanesi’ndeki do/ktorlara b/aşvurdu.

DO/KTORLAR RA/HİM KA/NSERİNDEN ŞÜ/PHELENDİ
Şarkıcıyı mu/ayene eden do/ktorlar, r/ahim ka/nserinden şü/phelendi. Bi/yopsi için alınan parçanın ta/hlili ra/him ka/nseri olarak çıkınca, şarkıcı uçakla İstanbul’a d/öndü. Gülay, bundan sonraki tüm te/ş/his, a/meliyat ve te/davi sürecini daha önce de ya/ttığı Okmeydanı Eğitim ve A/raştırma Ha/stanesi’nde ge/çirecek.90’lı yılların sevilen şa/rkıcısı Gülay, 3. kez ka/nsere ya/kalandı

SAÇLARINI KAZITMIŞTI
Çevresindeki çoğu kişiyi ka/nserden ka/ybeden Gülay, ha/stalıkta erken tanının önemini vu/rgulamak ve ka/nserle mü/cadele eden ço7cuklara destek olmak için sa/çlarını ka/zıtmıştı.

Sonraki Haber

Dikkat çeken sözler: Pazartesi vakalar artabilir

4. DALGA İHTİMALİ Doktor Aydın yükselişin korkutucu düzeyde olmayacağını düşündüğü belirterek “Olsa olsa 10 bin, …